09Sty2015

Webinarium dla przedstawicieli grup/organizacji młodzieżowych, które planują złożyć wniosek o dofinansowanie projektu Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej w ramach sektora Młodzież w Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne – webinarium
Terminy spotkań: 9 stycznia 2015 r.; godz. 17.00-19.00
Erasmus+ Młodzież
Termin zgłoszeń: 7 stycznia 2015 do godziny 12.00

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji projektów Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych w ramach Akcj 2. Partnerstwa Strategiczne  programu Erasmus+ Młodzież. Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2015 r. w formie webinarium (seminarium internetowe).

Celem spotkania jest:

  • przybliżenie założeń Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych w programie Erasmus+ Młodzież
  • przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych w programie Erasmus+ Młodzież

Spotkanie jest w szczególności adresowane jest do:

  • liderów młodzieżowych, przedstawicieli organizacji młodzieżowych, grup młodzieżowych działających na rzecz społeczności lokalnych
  • osób pracujących z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 7 stycznia 2015 roku (do godz. 12:00).

O zakwalifikowaniu decyduje zainteresowanie realizacją Międzynarodowej Inicjatywy Młodzieżowej i limit dostępnych miejsc. Do udziału w spotkaniu zapraszamy jedną osobę z danej organizacji/grupy/instytucji.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt

Magdalena Paszkowska

mpaszkowska@frse.org.pl

Kategorie

You have Successfully Subscribed!