21Wrz2017

Webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 2.

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne – webinarium
Termin: 21 września 2017 r.; godz. 13.30-15.30
Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w formie webinarium (spotkanie internetowe) skierowane do przedstawicieli organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą poza systemem edukacji formalnej, wykorzystujących pozaformalne metody edukacyjne, które planują złożyć wniosek o dofinansowanie w Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne w trzecim terminie konkursu 2017  (termin składania wniosków upływa 4 października 2017 r., godz.12:00).

Webinarium odbędzie się 21 września 2017 r (czwartek) w godzinach 13:30 – 15:30.

Celem webinarium jest:

  • przybliżenie założeń Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych w programie Erasmus+ Młodzież
  • przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych w programie Erasmus+ Młodzież

Podczas webinarium zostaną omówione m.in. następujące tematy:

  • wymogi formalne stawiane przed wnioskodawcami,
  • wskazówki merytoryczne niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku,
  • zasady prawidłowej konstrukcji budżetu projektu,

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z formularzem wniosku oraz z Przewodnikiem po programie.

Rejestracja:

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy kliknąć na poniższy link i zarejestrować się. Pokój zostanie otwarty 21 września 2017 r. o godz. 13:20.

https://frsewebinarium.clickmeeting.pl/spotkanie-dla-wnioskodawcow-erasmus-mlodziez/register?_ga=2.68997400.86150566.1504177932-1108100839.1504177932

Adres pokoju:

https://frsewebinarium.clickmeeting.com/spotkanie-dla-wnioskodawcow-erasmus-mlodziez?_ga=2.168602721.1748456093.1504601631-1108100839.1504177932

 

Kontakt: magdalena.gessel@frse.org.pl

Kategorie