09Gru2016

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego: Webinarium na temat obsługi narzędzia Mobility Tool+ dla projektów z 2016 r.

Termin spotkania: 9 grudnia 2016 r.
Rodzaj spotkania: webinarium
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

9 grudnia w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie się webinarium poświęcone obsłudze narzędzia Mobility Tool+ dla Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – umowa 2016. Celem webinarium jest przedstawienie funkcjonalności narzędzia Mobility Tool+.

Do udziału zapraszamy szczególnie tych z Państwa, którzy będą się zajmowali wprowadzaniem danych do narzędzia.

Więcej informacji na stronie webinarium.

Kategorie