04Wrz2015

Witamy na nowej stronie!

Upowszechnianie rezultatów projektów stanowi istotny element działań Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Tej tematyce poświęcona jest nowa podstrona internetowa, stanowiąca źródło informacji o działaniach FRSE w tym zakresie. Witryna www.erasmusplus.org.pl/upowszechnianie została uruchomiona 4 września.

Przemyślane i konsekwentnie realizowane działania mające na celu upowszechnienie rezultatów projektu nie tylko spełniają funkcje informacyjne, pozwalają dotrzeć z informacją o naszych działaniach do dużej grupy odbiorców, ale również stanowią źródło wiedzy i inspiracji dla osób i instytucji z mniejszym doświadczeniem. Celem prezentowanej podstrony jest zapoznanie z problematyką upowszechniania rezultatów. Można na niej znaleźć informacje m.in. o narzędziach upowszechniania, trwałości rezultatów, sposobów prowadzenia ewaluacji. Ponadto znajdują się tu odniesienia do Platformy Rezultatów Programu Erasmus+, projektu „Mobilni dziennikarze”oraz konkursu EDUinspiracje. Na stronie są również informacje o najważniejszych polskich i europejskich dokumentach związanych z upowszechnianiem.

Zapraszamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie i zachęcamy do korzystania ze zdobytej wiedzy w praktyce.

Zespół Upowszechniania i Wykorzystania Rezultatów.

 

Kategorie