07Lis2014

Wspólne studia – korzyść czy kłopot?

Rodzaj spotkania: seminarium
Termin spotkania: 7 listopada 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Wspólne studia – korzyść czy kłopot?”, które odbędzie się 7 listopada 2014 r. (piątek) w Warszawie w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5.

Celem seminarium jest:

  • omówienie znaczenia wspólnych studiów dla umiędzynarodowienia kształcenia i jego jakości;
  • pokazanie przykładów wspólnych studiów realizowanych przy wsparciu i bez wsparcia programów edukacyjnych  Unii Europejskiej;
  • promocja wspólnych studiów jako efektywnego narzędzia umiędzynarodowienia i podnoszenia jakości kształcenia.

Seminarium jest adresowane do:

  • prorektorów, prodziekanów  ds. kształcenia;
  • nauczycieli akademickich zainteresowanych poznaniem wspólnych studiów jako formy kształcenia.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Rejestracja

Miejsce:

Warszawski Dom Technika NOT
ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

Kontakt:

Katarzyna Żarek
he2@erasmusplus.org.pl
Tel. 22 46 31 246

 

Program seminarium

Pobierz

Kategorie