Punktem wyjścia do planowania projektu jest analiza potrzeb szkoły i szkół partnerskich. Warto zadać sobie następujące pytania w kontekście planowania projektu:

  • Co chcielibyśmy zmienić w naszej szkole?
  • Czego w naszej szkole nie lubimy?
  • Czego nam w szkole brakuje?

Kiedy w zespole projektowym podejmiemy decyzję jaki problem będziemy rozwiązywali poprzez realizację projektu warto jeszcze sprawdzić:

  • Skąd wiemy, że ten problem jest rzeczywisty? Czy dysponujemy danymi, które opisują problem?
  • Czy ten problem jest ważny dla nas i naszych uczniów?
  • Czy inni nauczyciele i uczniowie będą chcieli zaangażować się w rozwiązanie tego problemu?

Zdefiniowany problem będzie się zawsze wiązał z określoną grupą, której ten problem dotyczy – ta grupa będzie grupą docelową projektu. Te osoby będą zaangażowane w działania i/lub działania będą prowadzone na rzecz tych osób.

Publikacja nt. analizy potrzeb

Identyfikowanie przyczyn problemu

Analiza potrzeb dotyczy również identyfikowania przyczyn problemu. Jedynie znając przyczyny problemu możemy zaplanować adekwatne działania.

Do identyfikowania przyczyn problemu może posłużyć drzewo problemów lub wykres Ishikawy.

Prezentacja nt. analizy problemu