Sformułowanie celu projektu jest uzależnione od zidentyfikowanego problemu i polega na przekształceniu opisu obecnego stanu negatywnego na stan pozytywny, pożądany, np.

problem – niski poziom czytelnictwa wśród uczniów klas piątych;

Cel – podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów klas piątych;

Cel musi być: konkretny, mierzalny, osiągalny, określony w czasie, akceptowalny.

Prezentacja nt. formułowania celu według metody SMART