W programie Erasmus+ sformułowano priorytety horyzontalne dla całego programu oraz priorytety w danej dziedzinie dla poszczególnych sektorów. Projekty współpracy szkół są umiejscowione w sektorze edukacji szkolnej.

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny (maksymalnie można wybrać 3 priorytety).

Opis priorytetów, jak i pozostałych zasad realizacji projektów znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ w rozdziale dot. akcji 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Dokumenty programu Erasmus+