Wspólnie z partnerami należy ustalić jakie działania będą prowadzone w każdej ze szkół. Można powtarzać te same działania w szkołach lub zaplanować zupełnie inne aktywności, w zależności od potrzeb i możliwości w każdej ze szkół. Należy pamiętać, że zawsze działania lokalne mają przyczynić się do osiągnięcia celu projektu.