Działania związane z uczeniem się,
nauczaniem i szkoleniami

  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów;
  • długoterminowe wyjazdy uczniów;
  • krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
  • długoterminowe wyjazdy nauczycieli w celu nauczania