Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników są realizowane z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej nauczycieli pracujących w szkołach partnerskich.

Rodzaje działań związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami przewidziane dla nauczycieli:

  • krótkie programy szkoleniowe dla pracowników trwające od 3 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem dni podróży), co oznacza, że program zajęć szkoleniowych musi obejmować co najmniej 3 pełne dni;
  • długoterminowe wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w szkole partnerskiej trwające od 2 do 12 miesięcy.
    Przy kalkulowaniu budżetu należy pamiętać o ujęciu zarówno kosztów podróży jak i kosztów wsparcia indywidualnego (utrzymania).

Istnieje również możliwość zawnioskowania o koszt wsparcia indywidualnego na maksymalnie 2 dni podróży, jeżeli podróż odbywa się poza dniami szkolenia.
Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, należy określić odległość między siedzibami partnerów w linii prostej i na tej podstawie wybrać właściwą stawkę jednostkową.