Mobilności (wyjazdy) zaplanowane w projekcie muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu. Rodzaje działań związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami przewidziane dla uczniów:

  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów trwające od 3 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem dni podróży) co oznacza, że program zajęć szkoleniowych musi obejmować co najmniej 3 pełne dni; uczniom podczas wyjazdów towarzyszy nauczyciel (osoba towarzysząca);
  • długoterminowe wyjazdy uczniów (trwające od 2 do 12 miesięcy); jest to wyjazd ucznia na naukę do szkoły uczestniczącej w realizowanym projekcie Erasmus+; uczniowie goszczeni są w rodzinach; szczegóły dotyczące tego rodzaju wyjazdów znajdują się w Przewodniku – długoterminowe wyjazdy uczniów

Przy kalkulowaniu budżetu należy pamiętać o ujęciu zarówno kosztów podróży jak i kosztów wsparcia indywidualnego (utrzymania) dla uczniów oraz dla osób towarzyszących. Istnieje możliwość zawnioskowania o koszt wsparcia indywidualnego na maksymalnie 2 dni podróży, jeżeli podróż odbywa się poza dniami szkolenia.

Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, należy określić odległość między siedzibami partnerów w linii prostej i na tej podstawie wybrać właściwą stawkę jednostkową.