Ewaluacja to badanie wybranych aspektów realizacji projektu. Można sprawdzać np. czy uczestnicy odnoszą korzyść z udziału w działaniach projektowych, czy rezultaty wypracowywane w projekcie odpowiadają wymaganiom osób, którym mają służyć, czy organizacja pracy projektowej jest optymalna czy są osiągane cele projektu. Ważne, żeby badać takie obszary realizacji projektu i w taki sposób, żeby wnioski wyciągane z badań mogły wspierać realizację projektu.

Publikacja nt. ewaluacji projektu