Jakość mobilności determinuje jakość rezultatów. Warto zadbać o wysoką jakość i odpowiednie przygotowanie wyjazdu. Uczestnicy osiągną znacznie większe korzyści z wyjazdów, jeśli się do nich odpowiednio przygotują pod względem językowym, kulturowym i pedagogicznym.

Więcej wskazówek można znaleźć w poniższych dokumentach:

Żeby rozmawiać o doświadczeniach związanych z mobilnością można skorzystać z nietypowej mapy