W budżecie projektu znajdują się kategorie kosztów określane w oparciu o koszty rzeczywiste.

Są to kategorie kosztów „koszty nadzwyczajne”, „wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” oraz „wysokie koszty podróży”.

Więcej szczegółów na temat budżetu projektu podano w Przewodniku po Programie Erasmus+