• Projekty współpracy szkół są skierowane wyłącznie do szkół i przedszkoli realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W Polsce rodzaje instytucji uprawnionych do uczestniczenia w tej akcji określa corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół/przedszkoli z przynajmniej dwóch różnych krajów programu. Kraje programu są określone w przewodniku po programie Erasmus+.
  • Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat.
  • Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.
  • Projekt opracowują we współpracy wszyscy partnerzy.
  • Każda z instytucji musi posiadać kod PIC, który należy podać we wniosku. Jedna instytucja może posiadać tylko jeden kod PIC, którym posługuje się we wszystkich projektach. Instrukcja jak uzyskać kod PIC
  • Wniosek składany jest wyłącznie elektronicznie przez koordynatora projektu w imieniu wszystkich partnerów.
  • Przedstawiciel każdej ze szkół/przedszkoli podpisze umowę na realizację projektu z Narodową Agencją ze swojego kraju. Umowę na realizację projektu podpisze w imieniu polskiej szkoły/przedszkola przedstawiciel jej organu prowadzącego oraz środki na realizację projektu zostaną przekazane na rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę. Każda ze szkół będzie dysponowała swoją częścią budżetu zaplanowaną we wniosku.