Punktem wyjścia do planowania projektu jest analiza potrzeb szkół, które chcą brać udział we wspólnych działaniach. Cel projektu wynika ze zdiagnozowanego problemu. Działania powinny doprowadzić do osiągnięcia celu projektu oraz wypracowania rezultatów. Rezultaty projektu muszą stanowić odpowiedź na potrzeby grupy docelowej projektu i przyczyniać się do realizacji jego celów.

Przygotowanie ciągu logicznego: potrzeba – cel – działanie – rezultat powinno być punktem wyjścia do tworzenia opisu projektu wymaganego we wniosku.