Platforma zawiera ogłoszenia szkół poszukujących partnerów, można też ogłosić się samemu.

www.schooleducationgateway.eu