Projekt jest realizowany po to, żeby dokonać zmiany w środowisku szkolnym, rozwiązać zidentyfikowany problem. Zmiana będzie możliwa, jeżeli w działania projektowe i wykorzystanie rezultatów włączy się szersze grono osób. Upowszechnianie projektu to działania mające na celu zaangażowanie w korzystanie z rezultatów projektu wszystkich osób, dla których rezultaty mogą być użyteczne. Skupiamy się przede wszystkim na środowisku naszej szkoły, ale szkoły sąsiedzkie w gminie czy powiecie też mogą być zainteresowane rezultatami, więc warto zaplanować również działania doprowadzające do wdrożenia rezultatów projektu w innych placówkach.

Informacje o upowszechnianiu projektu

Publikacja nt. m.in. upowszechniania projektu

Krótkie opisy dotychczas zrealizowanych projektów oraz ich rezultaty są publikowane na platformie upowszechniania rezultatów programu Erasmus+