Ustalenie sposobu komunikacji pomiędzy partnerami

Komunikacja obejmuje dwa poziomy: poziom informacyjny – to co mamy do przekazania na temat rzeczywistości oraz poziom relacyjny – stosunek, relacje pomiędzy stronami komunikującymi się.

Komunikacja w projekcie jest niezbędna na różnych etapach jego realizacji: przy planowaniu, zarządzaniu, monitorowaniu, sprawozdawczości i administracji. Ze względu na to, że projekt wymaga stałej bieżącej komunikacji, powinna zostać uzgodniona w partnerstwie wspólna procedura komunikowania się. Do tego celu można wykorzystać, oprócz spotkań projektowych, narzędzia TIK np. wideokonferencję, Skype’a, Google docs, chat, blog projektu, pocztę elektroniczną czy telefon. Zachęcamy także do korzystania z platformy eTwinning w celu komunikacji między partnerami.

Organizacja międzynarodowych spotkań projektowych

Począwszy od konkursu 2018 nie ma odrębnego dofinansowania na koszty międzynarodowych spotkań projektowych służących zarządzaniu, mimo to warto je organizować wykorzystując budżet na zarządzanie projektem.

Współpraca partnerska oznacza pracę z partnerami oddalonymi od siebie. Spotkania partnerskie zwiększają możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Spotkania mogą odbywać się z różną częstotliwością, w zależności od potrzeb zespołu projektowego. Każdy dzień programu spotkania należy efektywnie zaplanować.

Uwzględnienie różnic kulturowych poszczególnych partnerów

W partnerstwie międzynarodowym należy wziąć pod uwagę różnorodność kulturową partnerów i wykorzystać  różnice partnerów, aby oddziaływały pozytywnie na projekt. W tym celu wskazane jest prowadzenie dialogu, poznanie wzajemnie swoich ograniczeń, aby móc przekształcić je w możliwości. Należy przewidzieć ewentualne trudności językowe i komunikacyjne i w razie konieczności zaplanować odpowiednie przygotowanie.