W projekcie prowadzone są działania lokalne oraz wyjazdy zagraniczne, które służą osiągnięciu celów projektu oraz wypracowaniu jego rezultatów.

Rezultaty muszą być adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej projektu.

Rezultaty mogą być:

  • materialne – np. scenariusze lekcji, prezentacje, publikacje, liczba osób, które wezmą udział w określonym działaniu;
  • niematerialne – np. wiedza, umiejętności, doświadczenie;

Publikacja nt. m.in. rezultatów projektu

 

Rezultaty, które są publikowane muszą być opublikowane w oparciu o otwarte licencje, co oznacza, że na każdym rezultacie musi się znaleźć oznaczenie na jakiej licencji jest opublikowany. Przykład otwartych licencji