Rezultaty projektu określamy jako trwałe, gdy są wykorzystywane również po zakończeniu finansowania projektu. Żeby rezultaty projektu mogły być trwałe muszą spełniać pewne kryteria, które należy wziąć pod uwagę planując projekt

Rezultaty muszą być komuś potrzebne, żeby były wykorzystywane, ważne więc żeby odpowiadały na potrzeby grupy, dla której są przeznaczone. Rezultaty powinny być łatwe do wykorzystania, łatwo dostępne. Wykorzystywanie rezultatów nie powinno wiązać się z dodatkowymi kosztami. Grupa docelowa musi być poinformowana o dostępności rezultatów i wdrożona do ich wykorzystywania.

Publikacja nt. m.in. zapewniania trwałości rezultatów projektu