28Lis2016

Wybrane aspekty jakościowe wniosków dla Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w ramach sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 28 i 30 listopada 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2017 w Akcji 2 – Edukacja szkolna na szkolenia, które odbywać się będą w Bibliotece Publicznej przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie. Spotkania skierowane są do przedstawicieli przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających w obszarze edukacji i uprawnionych do udziału w programie Erasmus +.
Spotkania przeznaczone są dla instytucji, które nie uczestniczyły w programie Erasmus+. Spotkania będą miały formę szkoleń z elementami warsztatów, a ich tematem będą wybrane zagadnienia jakościowe – analiza potrzeb, formułowanie celów, wskaźniki ilościowe i jakościowe w projekcie.

Przed spotkaniem prosimy o szczegółowe zapoznanie się   z  Przewodnikiem po programie  oraz Zaproszeniem  do składania wniosków.

Ramowy program spotkania

10:00 | Rejestracja uczestników (kawa)

10:30-12:45

Platforma School Education Gateway

  • Analiza potrzeb;
  • Formułowanie celów;
  • Rezultaty projektu;

12:45-13:30 | Lunch

13:30-15:00

  • Wskaźniki ilościowe i jakościowe;
  • Ewaluacja projektu;
  • Trwałość projektu.

15:00-15:30 | Zakończenie spotkania – sesja pytań i odpowiedzi

Rejestracja

Uwaga:  W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji. Spotkania przeznaczone są dla instytucji, które nie uczestniczyły w programie Erasmus+.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

Rejestracja – 28.11.2016

Rejestracja – 30.11.2016 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. FRSE nie pokrywa jednak kosztów przyjazdu na spotkanie, jak również zakwaterowania.

Miejsce

Biblioteka Publiczna, ul. Koszykowa 26/28,  00-551 Warszawa

Kontakt

Weronika Przybysz
tel.: 22 46 31 205
wprzybysz@frse.org.pl

Kategorie

You have Successfully Subscribed!