09Lip2015

Wyniki konkursów wniosków w ramach Akcji 1. i Akcji 3. Erasmus+ Młodzież

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w Akcji 1. Mobilność edukacyjna oraz w Akcji 3. Rozwój polityki młodzieżowej (termin składania wniosków 30 kwietnia 2015 r.)
Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami zawartymi w powyższych komunikatach. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny, są sukcesywnie wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy również do zapoznania się z procedurą odwoławczą dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+.

Kategorie