29Kwi2016

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1. programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe [PDF] (termin składania wniosków w dniu 2 lutego 2016 r.).

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami zawartymi w powyższym komunikacie.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy również do zapoznania się z procedurą odwoławczą dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+.

Kategorie