04Sie2016

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2. programu Erasmus+ Młodzież

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne programu Erasmus+ Młodzież [PDF] (termin składania wniosków w dniu 26 kwietnia 2016 r.).

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami zawartymi w powyższym komunikacie.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy również do zapoznania się z procedurą odwoławczą dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+.

Kategorie