30Lip2015

Wyniki konkursu wniosków w ramach Akcji 2. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 31 marca 2015 r.) – pobierz pdf.

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami zawartymi w powyższym komunikacie. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny zostały wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy również do zapoznania się z procedurą odwoławczą dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+.

Kategorie