30Lip2015

Wyniki konkursu wniosków w ramach Akcji 2. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 31 marca 2015 r.) – pobierz pdf.

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami zawartymi w powyższym komunikacie. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny zostały wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy również do zapoznania się z procedurą odwoławczą dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!