Zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+.

W programie Erasmus+ osoby indywidualne nie mogą składać wniosków. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Aby pomóc beneficjentom przygotować na czas wnioski na rok 2014, których termin składania upływa w połowie marca 2014 r., Komisja Europejska przygotowała robocze wersje wniosków (dostępne w wersji angielskojęzycznej). Wnioski w wersji online (e-form) powinny być dostępne pod koniec stycznia 2014 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na temat indywidualnego kodu identyfikacyjnego, który jest nowością w programie Erasmus+.

 

Indywidualny numer identyfikacyjny – PIC

Kwestią nową, a jednocześnie kluczową dla każdego wnioskodawcy, jest posiadanie tzw. numeru PIC (ang. Personal Identification Code). Jest to warunek konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms (więcej informacji o eForms znajduje się na stronie http://eforms.llp.org.pl). Aby to zrobić, wystarczy postępować wg poniższej instrukcji.

UWAGA: Numer PIC muszą uzyskać wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie – zarówno instytucje polskie, jak i zagraniczne.

Krok 1: Zarejestruj się w bazie ECAS (ang. European Commission Authentication System).


Więcej informacji na temat ECAS, w tym ilustrowaną instrukcję użytkownika, znajdziesz tutaj. Zalecane jest utworzenie konta w ECAS przy użyciu ogólnego adresu e-mail organizacji (tzw. adresu generycznego, czyli niezawierającego danych osobowych), co umożliwi edytowanie danych instytucji w przyszłości. Klikając w ten link, przejdziesz do formularza rejestracyjnego w ECAS.

 

Krok 2: Zarejestruj swoją organizację w Portalu Użytkownika URF (Unique Registration Facility).


Przejdź do Portalu Użytkownika, a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk „LOGIN” po prawej stronie górnego menu.
 2. Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła uzyskanych w Kroku 1.
 3. W górnym menu kliknij na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „REGISTER”.
 4. Kliknij niebieski przycisk „REGISTER ORGANISATION”, aby rozpocząć rejestrację organizacji, bądź też przycisk „RESUME REGISTRATION”, aby kontynuować rozpoczętą wcześniej rejestrację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu rejestracji, wyświetli się numer PIC zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

 

Krok 3: załącz niezbędną dokumentację


Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje. Polskojęzyczne wersje formularzy znajdują się na stronach:

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie przesłać w formie skanu (w formacie PDF) do Portalu Użytkownika.

Aby tego dokonać:

 1. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS
  i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
 2. Znajdź swoją organizację i kliknij czerwony przycisk „MO” po prawej stronie (kolumna „ACTIONS”).
 3. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
 4. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji.

 Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat Portalu Użytkownika.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poszczególnymi sektorami.