Zarządzanie projektem

W tej sekcji znajdują się odnośniki do najważniejszych dokumentów i zagadnień związanych z realizacją projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+.

  1. Umowa finansowa – na tej podstronie znajdują się dokumenty i informacje dotyczące podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją. Dokumenty podzielone są według sektorów (a później akcji):
  2. Raportowanie – instrukcje i informacje dotyczące korzystania z narzędzia Mobility Tool+ w celu zarządzania projektami mobilności.
  3. Upowszechnianie rezultatów projektów – baza informacji dotycząca upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektów programu Erasmus+.
  4. Kalkulator odległości – narzędzie niezbędne do obliczania kwot w projektach mobilnościowych.
  5. Wsparcie językowe online (Online Lingustic Support) – szczegółowe informacje na temat udostępniania licencji na testy biegłości językowej i kursy językowe dla wybranych projektów mobilnościowych.
  6. Zasady stosowania logo – informacje o zasadach wykorzystania logo programu Erasmus+ oraz logotypy i inne materiały w plikach drukarskich.