03Wrz2014

Zatwierdzenie do realizacji wniosków umieszczonych na liście rezerwowej w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że w związku z uwolnieniem się środków finansowych dla sektora Edukacja dorosłych, została zatwierdzona do realizacji część wniosków złożonych w terminie do 24 marca 2014 r. w akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami zawartymi w powyższym komunikacie.

Indywidualne powiadomienia o zatwierdzeniu wniosków zostaną wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy również do zapoznania się z procedurą odwoławczą dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+.

Kategorie

You have Successfully Subscribed!