Filtruj:
Sektor:
  • Edukacja Dorosłych
  • Edukacja Szkolna
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • Młodzież
  • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
  • Szkolnictwo Wyższe
  • Erasmus+

III Forum Edukacji Dorosłych za nami!

21 listopada 2018 roku po raz trzeci spotkaliśmy się w gronie ekspertów, praktyków i wszystkich zawodowo związanych z edukacją dorosłych. […]

Seminarium „Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach kultury”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza przedstawicieli instytucji kultury – bibliotek, muzeów i domów kultury do udziału w seminarium „Kompetencje kluczowe […]

Rekordowa liczba złożonych wniosków w programie Erasmus+

W sektorze kształcenie zawodowe nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

Zapraszamy na Dni otwarte programu Erasmus+ Edukacja dorosłych

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z pracownikami Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, organizacji pozarządowych.

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych[...]

Rodzaj spotkania: dni otwarte Terminy spotkań: 30 stycznia 2018 r., 15 i 23 lutego 2018 r. oraz 5 marca 2018 r. Miejsce: Warszawa Erasmus+ Edukacja dorosłych

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Rodzaj spotkania: dni otwarte Termin spotkania: 9 i 23 stycznia 2018 r. Miejsce: Warszawa Erasmus+ Edukacja dorosłych