Filtruj:
Sektor:
  • Edukacja Dorosłych
  • Edukacja Szkolna
  • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • Młodzież
  • Akcje Centralne Erasmus+ Sport
  • Szkolnictwo Wyższe
  • Erasmus+

Pomocne materiały przy budowaniu koncepcji projektu oraz wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu w sektorze Edukacja szkol[...]

Projekty Współpracy Szkół, realizowane w ramach Programu Erasmus+, dają szkołom możliwość wszechstronnego rozwoju. Mobilności edukacyjne uczniów i nauczycieli stwarzają okazję […]

Dni otwarte Edukacja szkolna – Akcja 1

W dniach 18, 24, 25 stycznia 2019 zespół mobilności kadry Edukacji szkolnej zaprasza na dni otwarte dla osób chcących złożyć […]

Spotkanie informacyjne programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w Lesznie – 21 listopada

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Regionalny Punkt Informacyjny programu Erasmus+ zaprasza 21 listopada na spotkanie informacyjne podnoszące wiedzę na temat realizacji […]

Seminarium dla Placówek Kształcenia Specjalnego

Celem spotkania będzie zapoznanie się z ofertą programu Erasmus+ Sektorów Edukacja szkolna (SE) oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) między […]

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – Partnerstwa strategiczne KA2

Rodzaj spotkania: Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – Partnerstwa strategiczne KA2 Termin spotkania: 2,5,9,12,16 i 26 luty 2018 r. Miejsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Budynek West Station Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Rodzaj spotkania: dni otwarte Termin spotkania: 9 i 23 stycznia 2018 r. Miejsce: Warszawa Erasmus+ Edukacja dorosłych