Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

W roku 2020 będą miały miejsce ostatnie konkursy wniosków w obecnej edycji programu Erasmus+.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym:

5 lutego 2020 r. o godz. 12:00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli (UTC +1).

W ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym wspierane są następujące działania:

  • mobilność studentów i pracowników uczelni;
  • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: zintegrowane programy studiów wyższych oferowane przez konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie (działanie centralne zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli – EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency);
  • pożyczki dla studentów podejmujących pełne studia drugiego stopnia (magisterskie) w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+; o pożyczki studenci będą mogli się ubiegać w wybranych bankach lub agencjach krajowych udzielających pożyczek studenckich (inicjatywa centralna zarządzana przez Agencję Wykonawczą w Brukseli – EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).