Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

Termin składania wniosków w roku 2019 upłynął 5 lutego 2019 r.

Termin obowiązujący w roku 2020 zostanie ogłoszony w kolejnym zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+. Opublikowanie zaproszenia przewidywane jest na wrzesień/październik 2019 r.

W ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym wspierane są następujące działania:

  • mobilność studentów i pracowników uczelni;
  • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: zintegrowane programy studiów wyższych oferowane przez konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie;
  • pożyczki dla studentów podejmujących pełne studia drugiego stopnia (magisterskie) w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+; o pożyczki studenci będą mogli się ubiegać w wybranych bankach lub agencjach krajowych udzielających pożyczek studenckich.