16 milionów euro w akcji “Partnerstwa współpracy szkół”

Począwszy od konkursu 2018 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet na działania w sektorze edukacji szkolonej w całej Europie zwiększy się w przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję w Polsce wyniesie ok. 16 mln euro.

Akcja skierowana jest wyłącznie do szkół, przedszkoli oraz ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki (wykaz organizacji i władz edukacyjnych uprawnionych do uczestnictwa w akcji KA1 oraz akcji KA2 Partnerstwa strategiczne–współpraca szkół), a głównym celem jej wprowadzenia jest promowanie mobilności uczniów, a także zachęcenie tych placówek, które nie brały udziału w projektach finansowanych w ramach programu Erasmus + do aplikowania.

Nowe projekty będą miały uproszczone zasady finansowania, prostszy formularz wniosku. Oznacza to, że znacznie więcej projektów zostanie dofinansowanych, a zatem otrzymanie dofinansowania będzie dużo łatwiejsze niż w ubiegłych latach. – mówi Alicja Pietrzak, dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zachęcamy szkoły do udziału w akcji zarówno w roli koordynatorów składających wnioski, jak i w roli partnerów w projektach składanych do innych Narodowych Agencji w Europie – dodaje.

Jak to działa?

Projekty współpracy szkół mają na celu rozwój współpracy międzyszkolnej wśród krajów Wspólnoty. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół we współpracy międzynarodowej, pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności. Poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów  promowane będą wartości związane z tolerancją i włączeniem społecznym.

Szczegółowe informacje nt. działania i finansowania akcji „Partnerstwa współpracy szkół” można znaleźć na stronie: https://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/ oraz w Przewodniku po programie Erasmus+ 2018 (https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/).

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Kampania informacyjna – Erasmus dla szkół i placówek na [...]

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w k[...]
Erasmus+

Sukces obchodów #Erasmusdays w Polsce

Pomimo wyjątkowych okoliczności zorganizowaliśmy wspólnie niemalże 100 eventów więcej, niż w trakcie ubiegłorocznej edyc[...]
Erasmus+

Sukces Biegu Erasmusa

Mamy trzy dobre wiadomości w jednej! W tegorocznym, zdalnym Biegu Erasmusa wystartowało ponad trzy razy więcej drużyn, n[...]