Debata oksfordzka nad tezą: „W Polsce warto iść na studia doktoranckie”

Od 26 do 27 stycznia 2017 roku w Katowicach odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Uczestnicy obrad omawiali kwestie związane ze ścieżkami kariery akademickiej i rozwojem młodej kadry naukowej.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była debata oksfordzka pod tezą „W Polsce warto iść na studia doktoranckie”. Spotkanie, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Uniwersytet Śląski, odbyło się 26 stycznia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A). Spotkanie skierowane było do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.

Dyskusja dotycząca studiów doktoranckich toczyła się pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. W skład drużyny z Krakowa wchodzili: dr Olga Błyskal, mgr Piotr Szefer, lic. Marcin Kumięga oraz Rafał Lega. Drużynę z Katowic i Poznania reprezentowali: mgr Jan Piosik, mgr Anna Skiendziel, Patryk Ziaja oraz lic. Marta Kania.

Celem debaty było przedstawienie argumentów obu stron sporu w sposób mający przekonać słuchaczy do zajęcia stanowiska „za” lub „przeciw” postawionej tezie. Dyskusja miała ukazać również problem z różnych punktów widzenia. O tym, którą stronę sporu będą reprezentować, poszczególne drużyny dowiedzieli się na godzinę przed debatą.

W jury zasiedli: dr Paweł Strojny z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mgr Grzegorz Piątkowski – rzecznik praw absolwenta w MNiSW oraz mgr Marcin Lewandowski – prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie. Debatę poprowadził koordynator I Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich lic. Paweł Nowak.

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Konferencja Quality Teaching Mobility – opportunit[...]

Zapraszamy  do udziału w konferencji  on-line Quality Teaching Mobility - opportunities and challenges organizowanej w r[...]
Erasmus+

Komunikat dla projektów programu Erasmus+ i Europejskieg[...]

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, [...]
Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursów 2020 w akcjach centralnych programu Era[...]

Na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską opublikowano wyniki konkursów wniosków rozstrzygniętych [...]