Debata Oksfordzka w ramach Narodowego Kongresu Nauki w Lublinie

Nihil novi sine alumnerum! 
Studenci mają głos !

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych dyskusją o jakości polskiej nauki, na piątą już debatę oksfordzką, organizowaną w ramach Narodowego Kongresu Nauki.

Nasze zaproszenie kierujemy do Państwa tym serdeczniej, ponieważ  debata w Lublinie będzie nie tylko dyskusją o problemach i wyzwaniach polskiego szkolnictwa wyższego, ale elementem wyjątkowych, innowacyjnych konsultacji wśród społeczności studenckiej. Każdy uczestnik audytorium będzie mógł uzupełnić specjalnie opracowaną ankietę, dotyczącą tezy debaty. Wyniki ankiety, poszerzone o analizę przebiegu rozmowy posłużą organizatorom wyciąganiu wniosków i opracowaniu rekomendacji do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym!

Debata odbędzie się 29 marca, o godz. 14:30 w Centrum Transferu Wiedzy w sali 114 na Kampusie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Wstęp na debatę jest wolny!

Temat dyskusji dotyczy ustalenia roli ocen zajęć dydaktycznych w polityce kadrowej wydziałów. Jesteśmy zainteresowani poznaniem studenckiego punktu widzenia, ich pomysłów i zależności jakie w tym obszarze dostrzegają. Liczymy, że pojawi się w debacie kwestia powiązania wyników oceny zajęć dydaktycznych z wynagrodzeniem pracowników.

W naszej debacie zmierzą się drużyny studentów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, które przygotowują się pod okiem mentorów.

Przypominamy, że Debata Oksfordzka to dyskusja nad jedną, określoną wcześniej tezą, która odbywa się pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. Drużyny poznają stronę, którą muszą reprezentować na godzinę przed debatą. Celem debaty jest przedstawienie obu stron sporu, w sposób mający przekonać słuchacza do stanowiska „za” lub „przeciw” oraz zaprezentowanie publiczności na równych prawach wielu, często odmiennych punktów widzenia tego samego problemu. Wykorzystując narzędzie debaty oksfordzkiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji chce zachęcić studentów do włączenia się w szeroką i wielopłaszczyznową debatę o szkolnictwie wyższym.

Debata odbędzie się w formacie Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

 

Marszałek:

Paweł Nowak – Koordynator Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

 

Jury:

dr hab Jacek Kurzępa prof. nzw. SWPS, Poseł na Sejm RP

dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE

Marcin Lewandowski

 

Termin:

29.03.2017, o godz. 14:30 

Miejsce:

Centrum Transferu Wiedzy , sala 114 na Kampusie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Konferencja Quality Teaching Mobility – opportunit[...]

Zapraszamy  do udziału w konferencji  on-line Quality Teaching Mobility - opportunities and challenges organizowanej w r[...]
Erasmus+

Komunikat dla projektów programu Erasmus+ i Europejskieg[...]

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, [...]
Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursów 2020 w akcjach centralnych programu Era[...]

Na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską opublikowano wyniki konkursów wniosków rozstrzygniętych [...]