Erasmus+ jednym z kluczowych programów dla Grupy Wyszehradzkiej

Innowacje, współpraca nauki z biznesem oraz programy edukacyjne i badawcze to jedne z ważniejszych tematów poruszonych na konferencji Impact’17 odbywającej się w Krakowie w dniach 31 maja – 1 czerwca.

W trakcie konferencji ministrowie Czech, Węgier, Słowacji i Polski odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe podpisali porozumienie w sprawie nauki i szkolnictwa wyższego.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej w porozumieniu z ministrami Bułgarii, Łotwy, Litwy, Rumunii przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W szczególny sposób omówione zostały programy Horyzont 2020 oraz program Erasmus+.

Sygnatariusze porozumienia wspólnie stoją na stanowisku, że program Erasmus+ jest istotnym elementem w rozwoju systemów szkolnictwa wyższego wszystkich państw członkowskich i stanowi on jeden z priorytetów integracji europejskiej w tym obszarze. Porozumienie zakłada zatem stworzenie spójnych i długofalowych ram finansowych dla tego programu po 2020 roku.

O innowacjach, które stanowią przyszłość również dla edukacji mówili Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji Carlos Moedas oraz Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślał, że edukacja realizowana poprzez takie programy jak Erasmus+ stanowi silny fundament integracji europejskiej. W trakcie debaty powiedział, że Europa musi przestawić swoje myślenie na wielkie, nieszablonowe idee, a nie na sprawne kopiowanie innych.

W trakcie konferencji w Krakowie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Zarząd Fundacji reprezentowały zastępca Dyrektora Generalnego i dyrektor Programu Erasmus+ Aleksandra Ścibich-Kopiec oraz członek zarządu Anna Salamończyk-Mochel.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Dołącz do #BEACTIVE HOUR

30 maja br. spotkajmy się o godzinie 17:00, aby uczcić istotną rolę, jaką odgrywa aktywność fizyczna w życiu ludzi. W[...]
Erasmus+

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii [...]

Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem. Jednak n[...]
Erasmus+

Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje[...]

Zapraszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego na potrzeby realizacji „Programy i inn[...]