Europejski Korpus Solidarności – szukanie wolontariusza będzie łatwiejsze

Inicjatywa Europejski Korpus Solidarności została uruchomiona rok temu (faza pilotażowa). Od grudnia ubiegłego roku młodzi ludzie z całej Europy mogą zarejestrować się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności, aby wyrazić zainteresowanie udziałem w działaniach na rzecz solidarności. Obecnie działania takie są wspierane przez program Erasmus+ w ramach Wolontariatu Europejskiego.

W marcu 2017 r. Komisja Europejska uruchomiła nowe narzędzie – PASS (Placement Administration and Support System).  Dostęp do portalu otrzymały wszystkie akredytowane organizacje EVS.

Nabór wolontariuszy

Organizacje mogą łatwo wyszukiwać młodych ludzi, którzy zarejestrowali się na stronie Korpusu, biorąc pod uwagę dane osobowe wolontariuszy oraz preferencje określone przez potencjalnych wolontariuszy w swoich profilach. Informacje te obejmują dostępność, wcześniejszą wiedzę i doświadczenie, preferencje dotyczące typów projektów, w które chcą się angażować, oraz kraje, w których chcieliby pracować, jako wolontariusze. Organizacje mogą wyszukiwać wolontariuszy do projektów, które już otrzymały dofinansowanie w ramach Wolontariatu Europejskiego.

Promowanie projektów na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności

Od tej pory organizacje mają również możliwość promowania swoich projektów na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.  Zarejestrowani młodzi ludzie mogą przeszukiwać dostępne oferty wolontariatu oraz zgłaszać się za jego pośrednictwem.

Możliwość ogłaszania naborów na działania wolontariackie nie jest nowością. Z tej funkcjonalności akredytowane organizacje EVS mogą korzystać od 2014 r. w ramach bazy akredytowanych organizacji Wolontariatu Europejskiego. Od teraz organizacje mogą dodatkowo ogłaszać nabory wolontariuszy na portalu Korpusu (długoterminowe projekty z Krajami Programu).

Należy wspomnieć, że proces nie zmienia się dla organizacji i że kroki w celu stworzenia oferty wolontariatu w bazie akredytowanych organizacji wolontariackich pozostają takie same.  Organizacje, które będą chciały dodatkowo opublikować informacje na stronie Korpusu zaznaczają taką opcję w trakcie tworzenia oferty dla wolontariuszy, zaznaczając odpowiednie pole dotyczące publikacji w portalu Korpusu.

Funkcjonalność ta została opracowana z jednej strony z myślą, aby bardziej zaangażować młodzież w proces wyboru, tak, aby nie był to proces jednokierunkowy polegający na oczekiwaniu wolontariusza na kontakt od organizacji. Z drugiej strony, procedura kontaktu, wyboru i aplikowania mają być prostsze.

Wszystkie informacje znajdują się w Przewodniku, na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z zespołem wsparcia Europejskiego Korpusu Solidarności pod adresem EAC-EYP@ec.europa.eu.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

“Skills and jobs mismatch”, 3-6.03.2020, Skopje, Macedon[...]

Starting date of the event: 3/03/2020 Ending date of the event: 6/03/2020 Event venue: Skopje, Macedonia Workin[...]
Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne ponownie rusza edukacyjną tra[...]

Zanim Mobilne Centrum Edukacyjne ruszy ponownie w swoją edukacyjną trasę po Polsce trzeba dobrze się do tego przygotować[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

European Vocational Skills Week 2020

W tym roku po raz piąty spotkamy się na European Vocational Skills Week. Już cieszymy się na główne uroczystości, które [...]