Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.

O wyzwaniach, jakie stoją przed polskim szkolnictwem branżowym oraz o możliwościach, jakie daje udział w największym i najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, rozmawiać będą w całej Polsce eksperci w ramach konferencji regionalnych Erasmus+ organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki z programu Erasmus+ i POWER

Pierwsze spotkanie z cyklu regionalnych konferencji programu Erasmus+ odbyło się w województwie kujawsko-pomorskim, w Grudziądzu. Budżet wniosków z tego regionu wynosi 4 mln euro, a łączny budżet Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach projektu wspierającego zmiany w kształceniu zawodowym to ponad 100 mln euro. W 2018 r. z województwa wpłynęło łącznie 40 wniosków o dofinansowanie projektów z tego sektora. W województwie kujawsko-pomorskim od 2014 roku realizowanych jest ponad 100 projektów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – z czego najwięcej w Bydgoszczy (27) i w Toruniu(9). Projekty konkursowe wspierające zmiany w kształceniu zawodowym zaplanowane na 2018 r. zakładają m.in. zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami poprzez tworzenie klas patronackich, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu. Erasmus+ to nie tylko program elitarny, czy skierowany do kilku wybranych szkół. Po to pojawiamy się w regionach, aby promować i zachęcać tych nieprzekonanych do aplikowania -powiedział dr Paweł Poszytek dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w trakcie konferencji w Grudziądzu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, prowadzi działania informacyjno-promocyjne na temat programu na terenie całego kraju.

Osoby zainteresowane pozyskaniem takich funduszy mogą znaleźć podstawowe informacje na ten temat na stronie: www.erasmusplus.org.pl.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

“Skills and jobs mismatch”, 3-6.03.2020, Skopje, Macedon[...]

Starting date of the event: 3/03/2020 Ending date of the event: 6/03/2020 Event venue: Skopje, Macedonia Workin[...]
Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne ponownie rusza edukacyjną tra[...]

Zanim Mobilne Centrum Edukacyjne ruszy ponownie w swoją edukacyjną trasę po Polsce trzeba dobrze się do tego przygotować[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

European Vocational Skills Week 2020

W tym roku po raz piąty spotkamy się na European Vocational Skills Week. Już cieszymy się na główne uroczystości, które [...]