Gadanie z kolegami na lekcji nie musi być złe

Czy możliwe jest, aby nauczyciele zachęcali uczniów do korzystania z nowinek technologicznych podczas lekcji? Czy uczniowie mogą zawierać przyjaźnie i rozmawiać z rówieśnikami z odległych krajów, siedząc w szkolnej ławce? Tak, pod warunkiem, że uczestniczą w eTwinningu. To program, który od 10 lat przyczynia się do rozwoju współpracy między szkołami z różnych państw.

Twinning oznacza łączenie (się) w partnerstwa. Od tego słowa utworzono także nazwę programu eTwinning, który jest łatwo dostępny i może przystąpić do niego każdy nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz lub pedagog. Placówki, które w nim uczestniczą prowadzą własne projekty przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, a uczniowie wybranych szkół realizują bliźniaczo podobne zadania. Dzięki takiej współpracy rówieśnicy – nie wychodząc z klasy – wzajemnie się poznają, wspólnie się uczą, cieszą z osiągniętych efektów, oswajają się z pracą w międzynarodowym środowisku, zdobywają kompetencje językowe oraz komunikacyjne. Nauczyciele, którzy angażują się w program mogą natomiast ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a także rozwijać swoje umiejętności językowe, pedagogiczne oraz informatyczne.

Sukces już na starcie

Program od samego początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym roku funkcjonowania, czyli w 2005 r., sieć eTwinning tworzyło już ponad 13 000 szkół i 12 200 nauczycieli. Zainteresowanie inicjatywą stale rosło. I tak w 2015 r. eTwinning stał się największą społecznością szkół w Europie, obejmującą ponad 280 000 nauczycieli i 130 000 placówek. Program rozwijał się bardzo dynamicznie również w naszym kraju. Obecnie uczestniczy w nim już ponad 30 000 nauczycieli z 11 000 szkół.
Te osiągnięcia plasują Polskę w czołówce państw uczestniczących w programie – podsumowuje Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w strukturach której funkcjonuje Krajowe Biuro eTwinning. Miniony rok szkolny również obfitował w sukcesy. Kolejne placówki decydowały się na realizację własnego projektu. Uczestniczący w programie eTwinning nauczyciele podejmowali coraz ciekawsze inicjatywy, będące atrakcyjną odpowiedzią na potrzeby uczniów – największych entuzjastów stosowania nowinek technologicznych w codziennym życiu.

Ochrona środowiska i lekcja tolerancji

Dowodem na to są zwycięskie projekty w konkursie Nasz projekt eTwinning 2015. Wśród ocenianych inicjatyw znalazły się bardzo oryginalne projekty, dzięki którym uczniowie nie tylko rozwijali swoje kompetencje językowe oraz umiejętności związane z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale także zdobywali wiedzę na temat kultury i tradycji kraju partnerskiej szkoły; dowiadywali się, czym jest np. cyberprzestępczość, dlaczego warto być tolerancyjnym i pokonywać stereotypy oraz zastanawiali się, jak dbać o środowisko.
Różnorodność realizowanych projektów oraz ogromne zainteresowanie programem ze strony polskich szkół świadczą o kreatywności polskich uczniów oraz chęci i potrzebie wykorzystywania internetu w nauczaniu – podsumowuje Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej.

Cała Europa świętuje jubileusz

W programie eTwinning uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Macedonia, Islandia i Norwegia. W 2013 r. eTwinning powiększył się w ramach programu eTwinning Plus o: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę i  Tunezję. Następnie dołączyły Bośnia i Hercegowina, Liechtenstein oraz Serbia. W tym roku wszystkie te państwa świętują jubileusz eTwinningu. Inicjatywy i uroczystości, które towarzyszą obchodom w całej Europie, trudno zliczyć. Z okazji 10-lecia programu powstało m.in. nowe logo, strony internetowe poświęcone tylko tym obchodom, nowy hymn oraz ogłoszono dzień eTwinningu, obchodzony jednocześnie we wszystkich krajach uczestniczących w programie.

Najważniejszą uroczystością organizowaną w Polsce w ramach obchodów jest gala, która odbędzie się 11 września br. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. W trakcie uroczystości zostaną nagrodzone instytucje najbardziej zaangażowane w realizację projektów eTwinning. Głównym organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning działające w strukturach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. eTwinnerów, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego po wysłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na ostateczne zaproszenie przesłane droga elektroniczną.

Zobacz inne Aktualności

Młodzież

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach program[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków (termin 7 maja 2020r.) złożonych w ramach programu [...]
Erasmus+

Zaproszenie na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, 2 p[...]

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarnośc[...]
Erasmus+

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podcza[...]

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19.[...]