Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) – konkurs wniosków na lata 2021-2027

Ogłoszono warunki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ (np. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach edukacyjnych).

Termin składania wniosków upływa 26 maja 2020 r.   Wniosek składany jest do Agencji Wykonawczej w Brukseli. Ogłoszenie wyników nastąpi najprawdopodobniej w listopadzie 2020 r.

Do konkursu uprawnione są tylko i wyłącznie szkoły wyższe wpisane do rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POLON).
Zwracamy Państwa uwagę, że instytucje szkolnictwa wyższego posiadające Kartę ECHE 2014-2020 zostały podzielone na dwie grupy i poinformowane o tym fakcie:

Grupa 1 w celu złożenia wniosku powinna skorzystać z formularza ECHE selection light procedure
Grupa 2 w celu złożenia wniosku powinna skorzystać z formularza ECHE Full procedure

Uczelnie, które nie posiadały karty ECHE w latach 2014-2020 podlegają pełnej procedurze wnioskowania ECHE Full procedure.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-charter-higher-education-2021-27-%E2%80%93-new-call-published_en  (m.in. warunkami konkursu o przyznanie Karty ECHE 2021-2027, Przewodnikiem dla wnioskodawców, wskazówkami jak wypełnić formularz).

Uprzejmie informujemy, że prezentacja na temat Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027 dostępna jest tutaj , natomiast nagranie na temat wypełniania samego wniosku znaleźć można na naszym kanale YT.

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Jakich języków uczyć?

Jakich języków uczyć? Czy w roku 2020 uczymy ich skutecznie? Jaką rolę w uczeniu się pełni nauczyciel, a jaką nowoczesna[...]
Erasmus+

V Forum Edukacji Dorosłych – zapraszamy do rejestracji[...]

Forum Edukacji Dorosłych to coroczna konferencja dla użytkowników Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłyc[...]
Erasmus+

Upowszechnianie w projektach edukacyjnych – narzędzia, i[...]

Już dzisiaj o godzinie 15:00 zapraszamy na spotkanie online: Upowszechnianie w projektach edukacyjnych – narzędzia, ins[...]