Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?

O znaczeniu mobilności dla jakości kształcenia oraz o kompetencjach społecznych nabywanych przez uczestników wymian 23 października w Warszawskim Centrum Zielna będą dyskutować uczestnicy seminarium pt: „Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Seminarium jest skierowane do prorektorów ds. kształcenia oraz uczelnianych koordynatorów programu Erasmus+. Udział w nim wezmą: dr Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor  Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej i ekspert w zakresie mobilności edukacyjnej oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia ESN Polska, a także Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnicy seminarium będą dyskutować o rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego, znaczeniu internacjonalizacji oraz efektów kształcenia poza uczelnią macierzystą. Ponadto w trakcie spotkania zostanie poruszony temat dotyczący Karty Erasmusa oraz wyzwań, jakie stoją przed placówkami, które ją otrzymały.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele polskich placówek wyróżnionych w ubiegłym roku w prestiżowych konkursach organizowanych przez Komisję Europejską: ECTS oraz Diploma Supplement Label (DS Label), czyli reprezentanci Politechniki Łódzkiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. W trakcie seminarium zostaną im wręczone certyfikaty ECTS Label oraz DS Label.

Certyfikat ECTS jest przyznawany uczelniom za poprawne stosowanie systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – narzędzia wspierającego organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym. ECTS Label to prestiżowa nagroda, która umożliwia promocję uczelni w kraju i za granicą. W konkursie rozstrzygniętym w 2013 roku Komisja Europejska przyznała takie certyfikaty 25. europejskim uczelniom.

Drugi dokument, czyli certyfikat DS Label, przyznawany był szkołom wyższym, które wydają suplement do dyplomu bezpłatnie, w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków oraz zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy UNESCO i Komisję Europejską. W konkursie rozstrzygniętym w ubiegłym roku Komisja Europejska przyznała tego typu certyfikaty 90. europejskim uczelniom.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Dołącz do #BEACTIVE HOUR

30 maja br. spotkajmy się o godzinie 17:00, aby uczcić istotną rolę, jaką odgrywa aktywność fizyczna w życiu ludzi. W[...]
Erasmus+

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii [...]

Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem. Jednak n[...]
Erasmus+

Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje[...]

Zapraszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego na potrzeby realizacji „Programy i inn[...]