Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

Kluczowe statystyki programu Erasmus+

Dostępne są kluczowe statystyki Erasmus+ w Polsce od 2014 roku (stan na 28.02.2021)

  • Mapa przygotowana jest na podstawie szczegółowych danych statystycznych

    fot. Pixabay

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną mapą przedstawiającą kluczowe statystyki dotyczące realizacji programu Erasmus+ w Polsce od 2014 roku (stan na 28.02.2021 r.). Mapa obejmuje następujące dane: 

  • złożone wnioski;
  • dofinansowane projekty; 
  • łączna kwota dofinansowania projektów (z uwzględnieniem dodatkowego dofinansowania z PO WER);
  • dofinansowane projekty z udziałem podmiotów (partnerów w projektach) z poszczególnych krajów;
  • mobilności (wyjazdy) z Polski/województwa/powiatu do poszczególnych krajów;
  • mobilności (przyjazdy) do Polski/województwa/powiatu z poszczególnych krajów.

Dane można wyświetlać dla całego kraju oraz poszczególnych województw i powiatów.

Przejdź do mapy na stronie FRSE

Widoczne na mapie skrócone nazwy sektorów programu Erasmus+:
AE – Edukacja dorosłych
HE – Szkolnictwo wyższe
SE – Edukacja szkolna
VET – Kształcenie i szkolenia zawodowe
Y – Młodzież