Kluczowe umiejętności poddane konsultacjom społecznym

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że około 70 mln Europejczyków brakuje podstawowych umiejętności takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Aż 40 proc. z nich nie ma wystarczających umiejętności cyfrowych[1]. Osoby takie są narażone na problem bezrobocia i ubóstwa. Aby niwelować proces wykluczenia społecznego, Komisja Europejska w 2016 roku przyjęła nowy kompleksowy europejski program na rzecz umiejętności. Pierwszym etapem sojuszu jest cykl konsultacji społecznych, który potrwa do 19 maja 2017 roku.  

Działania prowadzone obecnie przez Komisję są związane z aktualizacją zalecenia przyjętego przez Parlament Europejski w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Dokument ten został przyjęty jedenaście lat temu i ma on swoje korzenie jeszcze w Traktatach Lizbońskich, które zakładały konieczność sformułowania europejskich ram określających nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w procesie uczenia. Jako europejska odpowiedź na wyzwania związane z globalizacją miały również wspierać tworzenie modelu gospodarki opartej na wiedzy.

Celem obecnego przeglądu jest weryfikacja określonych we wcześniejszych dokumentach umiejętności. W ramach rozpoczętej właśnie procedury konsultacyjnej Komisja może uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące kompetencji, których młodzi ludzie potrzebują najbardziej. Rozpoczęte działania mają za zadanie wypracowanie wspólnego porozumienia w sprawie uaktualniane i weryfikacji założonych wcześniej umiejętności oraz dalszego budowania możliwości rozwoju ucznia w zakresie kształcenia.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wejść na stronę ec.europa.eu.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane tutaj.

[custom_button link=”https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp”]Weź udział w konsultacjach społecznych[/custom_button]

 


[1] Badanie umiejętności osób dorosłych (PIAAC): Skutki dla polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia w Europie, Komisja Europejska, 2013

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Konferencja Quality Teaching Mobility – opportunit[...]

Zapraszamy  do udziału w konferencji  on-line Quality Teaching Mobility - opportunities and challenges organizowanej w r[...]
Erasmus+

Komunikat dla projektów programu Erasmus+ i Europejskieg[...]

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, [...]
Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursów 2020 w akcjach centralnych programu Era[...]

Na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską opublikowano wyniki konkursów wniosków rozstrzygniętych [...]