Komisja Europejska zbada wpływ placówek edukacyjnych na rozwój kwalifikacji sportowych

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na wykonanie badania dotyczącegoKwalifikacji sportowych nabywanych za sprawą organizacji sportowych oraz (sportowych) placówek edukacyjnych”. Wnioski należy składać do połowy września.

Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do konsorcjów osób prawnych i fizycznych z krajów członkowskich UE oraz krajów trzecich posiadających odpowiednie umowy międzynarodowe z UE w dziedzinie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne

Wybrane konsorcjum przeprowadzi badania, których celem będzie dostarczenie danych empirycznych na temat stanu kompetencji zawodowych osób działających czynnie w sporcie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie modelu współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru edukacji formalnej i nieformalnej w zakresie zdobywania kompetencji i uprawnień w sporcie.

Wybrane konsorcjum będzie również musiało znaleźć i przedstawić przykłady dobrej praktyki oraz zbadać sprawność stosowania takich narzędzi jak: ECVET, EUROPASS i Youthpass w systemie edukacji sportowej i działań organizacji sportowych.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2014 r.

Szczegółowe informacje wraz z całą dokumentacją znajdują się na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Pytania odnośnie przetargu należy kierować na adres: EACEA-TENDER@ec.europa.eu lub faksem +32 2 292 13 34

 

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Z Programu Erasmus i Erasmus+ skorzystało w Europie już [...]

Z programu Erasmus skorzystało już w Europie 10 milionów uczestników – poinformował PAP dyrektor FRSE Paweł Poszytek. Do[...]
Erasmus+

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności w obliczu Bre[...]

Rada Europejska w dniu 11 kwietnia 2019 r. postanowiła, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużyć okres obow[...]
Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne

Mamy co świętować!!! Minął już ponad rok odkąd Mobilne Centrum Edukacyjne ruszyło w swoją edukacyjną podróż po Polsce[...]