Komisja Europejska zbada wpływ placówek edukacyjnych na rozwój kwalifikacji sportowych

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na wykonanie badania dotyczącegoKwalifikacji sportowych nabywanych za sprawą organizacji sportowych oraz (sportowych) placówek edukacyjnych”. Wnioski należy składać do połowy września.

Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do konsorcjów osób prawnych i fizycznych z krajów członkowskich UE oraz krajów trzecich posiadających odpowiednie umowy międzynarodowe z UE w dziedzinie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne

Wybrane konsorcjum przeprowadzi badania, których celem będzie dostarczenie danych empirycznych na temat stanu kompetencji zawodowych osób działających czynnie w sporcie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie modelu współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru edukacji formalnej i nieformalnej w zakresie zdobywania kompetencji i uprawnień w sporcie.

Wybrane konsorcjum będzie również musiało znaleźć i przedstawić przykłady dobrej praktyki oraz zbadać sprawność stosowania takich narzędzi jak: ECVET, EUROPASS i Youthpass w systemie edukacji sportowej i działań organizacji sportowych.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2014 r.

Szczegółowe informacje wraz z całą dokumentacją znajdują się na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Pytania odnośnie przetargu należy kierować na adres: EACEA-TENDER@ec.europa.eu lub faksem +32 2 292 13 34

 

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

“Skills and jobs mismatch”, 3-6.03.2020, Skopje, Macedon[...]

Starting date of the event: 3/03/2020 Ending date of the event: 6/03/2020 Event venue: Skopje, Macedonia Workin[...]
Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne ponownie rusza edukacyjną tra[...]

Zanim Mobilne Centrum Edukacyjne ruszy ponownie w swoją edukacyjną trasę po Polsce trzeba dobrze się do tego przygotować[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

European Vocational Skills Week 2020

W tym roku po raz piąty spotkamy się na European Vocational Skills Week. Już cieszymy się na główne uroczystości, które [...]