Komisja odpowiada na pytania dotyczące programu Erasmus+

Jakie dziedziny będą wspierane w ramach programu Erasmus+? Co się zmieni dla studentów? W jaki sposób Erasmus+ przyczyni się do rozwiązania problemu bezro­bocia młodzieży? Odpowiedzi na powyższe pytania opublikowała Komisja Europejska, aby rozwiać pierwsze wątpliwości związane z nowym programem, który wystartuje już 1 stycznia.

Komisja Europejska opublikowała 13 najczęściej zadawanych pytań na temat programu Erasmus+. Według informacji zawartych w szcze­gółowych odpowiedziach nowy program będzie skierowany do stu­dentów, nauczycieli, praktykantów, wolontariuszy, osób pracujących z młodzieżą oraz angażujących się w przedsięwzięcia związane ze sportem. Erasmus+ zapewni również finansowanie partnerstw między placówkami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsię­biorstwami, organami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspierane będą też reformy w państwach członkowskich, mające na celu modernizację systemu kształcenia, promowanie innowacji i przedsiębiorczości oraz zwiększanie zatrudnienia.

Komisja wyjaśnia, że studenci, którzy skorzystali już ze stypendium w ramach programu Erasmus będą mogli również uczestniczyć w programie Erasmus+. Instytucje szkolnictwa wyższego będą jednak mogły traktować w sposób uprzywilejowany osoby, które jeszcze nigdy nie otrzymały takiego stypendium.

W ramach programu Erasmus+ zostanie zapewnione większe wsparcie dla studentów chcących rozwinąć swoje umiejętności językowe przed udaniem się na studia lub przed podjęciem pracy w ramach stypendium. Promowany będzie także rozwój elastycznych metod nauki, takich jak nauczanie na odległość lub w niepełnym wymiarze czasu, przy sprawniejszym wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Co więcej, Komisja Europejska informuje, że całkowity budżet programu wyniesie 14,7 mld euro. Z Erasmusa+ skorzysta ponad 4 mln Europejczyków. Uczestnikami programu automatycznie stają się państwa członkowskie UE, wszystkie pozostałe państwa świata są krajami partnerskimi i mogą uczestniczyć w niektórych działaniach lub pod pewnymi warunkami.

 

Materiały dla mediów:

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Z Programu Erasmus i Erasmus+ skorzystało w Europie już [...]

Z programu Erasmus skorzystało już w Europie 10 milionów uczestników – poinformował PAP dyrektor FRSE Paweł Poszytek. Do[...]
Erasmus+

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności w obliczu Bre[...]

Rada Europejska w dniu 11 kwietnia 2019 r. postanowiła, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużyć okres obow[...]
Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne

Mamy co świętować!!! Minął już ponad rok odkąd Mobilne Centrum Edukacyjne ruszyło w swoją edukacyjną podróż po Polsce[...]