Ministrowie będą dyskutować o europejskich wyzwaniach programu Erasmus+

Konferencja inauguracyjna „Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój” odbędzie się już 31 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Spotkanie zostanie poświęcone wyzwaniom stawianym przed nowym programem w całej Europie. 

Podczas konferencji organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz FRSE zostaną przedstawione wyzwania, jakie stawiane są przed nowym programem nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Przemówienie otwierające wygłosi Androulla Vassiliou, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, która weźmie udział również w debacie zatytułowanej „Odpowiedzi na wyzwania Erasmusa+ w Europie i w Polsce”. Do dyskusji zostali zaproszeni także Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej; prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki; prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Jakub Radzewicz, Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Osoby, które zjawią się na konferencji, będą miały również okazję wysłuchać wystąpień beneficjentów. Prezentacje uczestników dotychczasowych programów edukacyjnych odbędą się w części zatytułowanej „Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego programu”.

Inauguracja odbędzie się w ramach Akademii Erasmusa+ . To projekt FRSE obejmujący takie działania, jak np. organizowanie spotkań informacyjnych, wydarzeń promocyjnych, spotkań prasowych, szkoleń czy konsultacji. Celem tych wszystkich przedsięwzięć jest przybliżenie przyszłym beneficjentom założeń programu Erasmus+, który wystartował 1 stycznia 2014 r.

Wszystkich przedstawicieli instytucji edukacyjnych zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Nominacje EDUinspirator 2019

Znamy już nominowanych w konkursie EDUinspirator 2019! ... Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń nominowaliśmy 24 osob[...]
Erasmus+

Nowy Przewodnik po programie E+ 2020 i zaproszenie do sk[...]

Komisja Europejska opublikowała Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020, który stanowi integralną część Zaproszenia[...]
Edukacja Dorosłych

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów –[...]

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów – Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji doros[...]