Materiały e-learningowe w Partnerstwach strategicznych dla szkolnictwa wyższego

W obecnym czasie, kiedy większość placówek zawiesiła zajęcia edukacyjne, w Internecie dostępne są różne materiały dydaktyczne odpowiadające potrzebom nauki na odległość. Kursy online są doskonałą metodą dostarczania wiedzy niezależnie od czasu i miejsca, ponieważ minimalnym wymogiem wobec studenta do wzięcia udziału w takich zajęciach jest dostęp do komputera, Internetu oraz motywacja do nauki.

My również postanowiliśmy zebrać dla Państwa garść pomysłów edukacyjnych. Przekazujemy zbiór rezultatów projektów opracowanych w ramach programu Erasmus+, które są gotowe do wykorzystania nie tylko w okresie zawieszenia działań edukacyjnych i braku możliwości spotkania się podczas tradycyjnych zajęć na uczelni, ale również – w dobie wszechobecnej komputeryzacji – jako cenny sposób uzupełnienia, czy uatrakcyjnienia konwencjonalnie przekazywanej wiedzy. Element ten wprawdzie nie zastąpi nauczycieli i wykładowców, ale na równi z istniejącymi metodami może wesprzeć jakość i zasięg nauczania oraz stać się częścią nowego, ambitnego systemu edukacyjnego przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do lektury [PDF]

Zobacz inne Aktualności

Edukacja Dorosłych

Uczące się osoby dorosłe w mobilnościach programu Erasmu[...]

Aby osoby dorosłe lepiej dostosowały się do zmian spowodowanych transformacją ekologiczną i cyfrową, a także pandemią CO[...]
Szkolnictwo Wyższe

Pracownik w Zespole Mobilności Szkolnictwa Wyższego posz[...]

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi poszuku[...]
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Nowoczesna edukacja w szkołach technicznych i branżowych[...]

Jak zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego nie tylko w oczach uczniów, ale także ich rodzin, nauczycieli, doradcó[...]