Międzynarodowe projekty w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Międzynarodowe projekty w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej to tytuł seminarium przygotowanego przez sektor programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

24 października br. ponad 100 przedstawicieli instytucji edukacyjnych – nauczycieli i dyrektorów szkół spotkało się by wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat nowego programu. Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ reprezentowali: zastępca dyrektora generalnego, Tomasz Bratek oraz zastępca dyrektora programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Aleksandra Długosz. Wykład wprowadzający w tematykę seminarium wygłosiła Emilia Wojdyła – dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. W swoim wystąpieniu pani Emilia Wojdyła zaprezentowała możliwości włączenia międzynarodowego projektu edukacyjnego w proces ewaluacji zewnętrznej, zgodnej z wymaganiami państwa wobec szkół i placówek oświatowych.

Dobre praktyki

Nie ma nic cenniejszego w seminariach niż czerpanie wzorców i dzielenie się pomysłami z najlepszymi. Wychodząc z tego założenia nasze spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji projektów wyróżnionych jako przykłady dobrych praktyk. Mieliśmy okazję zapoznać się z projektem zrealizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi oraz projektem Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Podczas trwania seminarium uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rezultatami różnych projektów, które prezentowane były w formie stoisk wystawowych. Projekty realizowane w ubiegłych latach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

Warsztaty

Ważnym i wysoko ocenionym przez uczestników punktem programu były sesje warsztatowe – dawały uczestnikom możliwość dyskusji m.in. na temat kluczowych elementów przygotowania dobrego projektu z obszaru edukacji wczesnoszkolnej w kontekście partnerstwa strategicznego.

Rezultaty spotkania

Ostatnim punktem spotkania było wspólne omówienie pomysłów na nowe działania realizowane w partnerstwach ze szkołami i instytucjami z innych krajów europejskich. W oparciu o materiały wypracowane podczas trwania warsztatów staraliśmy się przekazać szereg praktycznych rad i wskazówek dotyczących zarówno tworzenia, jak również realizacji międzynarodowego projektu. Jesteśmy przekonani, że seminarium było niezwykle inspirującym wydarzeniem, które przyczyni się do realizacji wielu nowych, interesujących i ważnych projektów edukacyjnych, finansowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w realizację spotkania.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Komunikat dotyczący statusu uczestnictwa Zjednoczonego K[...]

Uczestnicy, którzy studiują, szkolą się, pracują jako wolontariusze lub przebywają za granicą w ramach staży, praktyk, w[...]
Młodzież

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach program[...]

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków  złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzi[...]
Erasmus+

Życzenia Świąteczne