Młodzieżowe Okno Partnerstwa Wschodniego znów otwarte

W 2017 roku Komisja Europejska po raz kolejny stworzyła dla organizacji młodzieżowych możliwość współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina). Od tego roku organizacje z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) uzyskały prawo do składania wniosków do Agencji Wykonawczej na dofinansowanie projektów. Zachęcamy do promowania wśród organizacji partnerskich z krajów Partnerstwa Wschodniego nowej inicjatywy i do wspólnej pracy nad przyszłymi projektami.

Pierwszy termin składania wniosków przypada na 8 marca 2017 r. Organizacje mogą wnioskować o realizację dwóch rodzajów projektów w ramach akcji Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży.

Staże młodzieżowe “Civil Society Fellowships for Youth”

Celem projektów jest zwiększenie możliwości organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, umożliwiając im nawiązywanie konstruktywnych relacji z organizacjami partnerskimi, w tym organami publicznymi i organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Wybrani młodzi liderzy („stażyści”) z organizacji składających wnioski będą mogli zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w dziedzinie kształtowania polityki, poprzez działania w zakresie mobilności oraz pracę w organizacjach UE. Działania muszą uwzględniać transnarodową mobilność związaną z pozaformalnym uczeniem się, na przykład programy mentorstwa i job shadowing.

Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości

Celem projektów ma być wsparcie edukacji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. Projekty powinny opierać się na edukacji pozaformalnej oraz wielostronnym partnerstwie między organizacjami działającymi w wymienionych obszarach, w tym w dziedzinie biznesu. Pierwszeństwo będą miały projekty oferujące praktyczne rozwiązania problemów społecznych występujących w społecznościach, z których pochodzą pomysłodawcy oraz wykorzystujące potencjał gospodarczy danego regionu, w tym również poprzez zaangażowanie sektora prywatnego. Projekty tego rodzaju mogą również obejmować działania w zakresie mobilności.

Okno Młodzieżowe Partnerstwa Wschodniego jest elementem szerszej inicjatywy EU4Youth, której celem jest wsparcie krajów Partnerstwa Wschodniego w promowaniu aktywnego udziału młodzieży w społeczeństwie i gospodarce.

Komisja Europejska na dofinansowanie projektów w ramach akcji Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży zaplanowała budżet 9 milionów euro, z czego około 60 % dostępnych środków zostanie przeznaczonych na staże, a 40% na projekty związane z przedsiębiorczością.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Dołącz do #BEACTIVE HOUR

30 maja br. spotkajmy się o godzinie 17:00, aby uczcić istotną rolę, jaką odgrywa aktywność fizyczna w życiu ludzi. W[...]
Erasmus+

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii [...]

Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem. Jednak n[...]
Erasmus+

Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje[...]

Zapraszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego na potrzeby realizacji „Programy i inn[...]