Młodzieżowe Okno Partnerstwa Wschodniego znów otwarte

W 2017 roku Komisja Europejska po raz kolejny stworzyła dla organizacji młodzieżowych możliwość współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina). Od tego roku organizacje z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) uzyskały prawo do składania wniosków do Agencji Wykonawczej na dofinansowanie projektów. Zachęcamy do promowania wśród organizacji partnerskich z krajów Partnerstwa Wschodniego nowej inicjatywy i do wspólnej pracy nad przyszłymi projektami.

Pierwszy termin składania wniosków przypada na 8 marca 2017 r. Organizacje mogą wnioskować o realizację dwóch rodzajów projektów w ramach akcji Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży.

Staże młodzieżowe “Civil Society Fellowships for Youth”

Celem projektów jest zwiększenie możliwości organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, umożliwiając im nawiązywanie konstruktywnych relacji z organizacjami partnerskimi, w tym organami publicznymi i organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Wybrani młodzi liderzy („stażyści”) z organizacji składających wnioski będą mogli zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w dziedzinie kształtowania polityki, poprzez działania w zakresie mobilności oraz pracę w organizacjach UE. Działania muszą uwzględniać transnarodową mobilność związaną z pozaformalnym uczeniem się, na przykład programy mentorstwa i job shadowing.

Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości

Celem projektów ma być wsparcie edukacji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. Projekty powinny opierać się na edukacji pozaformalnej oraz wielostronnym partnerstwie między organizacjami działającymi w wymienionych obszarach, w tym w dziedzinie biznesu. Pierwszeństwo będą miały projekty oferujące praktyczne rozwiązania problemów społecznych występujących w społecznościach, z których pochodzą pomysłodawcy oraz wykorzystujące potencjał gospodarczy danego regionu, w tym również poprzez zaangażowanie sektora prywatnego. Projekty tego rodzaju mogą również obejmować działania w zakresie mobilności.

Okno Młodzieżowe Partnerstwa Wschodniego jest elementem szerszej inicjatywy EU4Youth, której celem jest wsparcie krajów Partnerstwa Wschodniego w promowaniu aktywnego udziału młodzieży w społeczeństwie i gospodarce.

Komisja Europejska na dofinansowanie projektów w ramach akcji Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży zaplanowała budżet 9 milionów euro, z czego około 60 % dostępnych środków zostanie przeznaczonych na staże, a 40% na projekty związane z przedsiębiorczością.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

 

Zobacz inne Aktualności

Szkolnictwo Wyższe

Wyniki konkursów 2020 w akcjach centralnych programu Era[...]

Na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską opublikowano wyniki konkursów wniosków rozstrzygniętych [...]
Erasmus+

 #ErasmusDays coraz bliżej

Do obchodów #ErasmusDays został nieco ponad miesiąc. W zeszłym roku, na terenie całej Polski, zorganizowano łącznie p[...]
Edukacja Szkolna

Konferencja ogólnopolska – Twój projekt inspiracją[...]

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Twój projekt inspiracją dla innych. Praktycznie o rezultatach projekt[...]